DANH MỤC SẢN PHẨM IN ẤN BAO ĐŨA- CATALOGUE - KHĂN LẠNH...

SẢN PHẨM THIẾT KẾ IN ẤN THEO YÊU CẦU NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In bao vỏ đũa

200

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa dùng 1 lần

390

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In khăn ướt

550

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa ăn 1 lần

400

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In menu

35,000

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Muỗng gỗ dùng 1 lần

1,000

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In vỏ hộp đồ dùng khách sạn

900

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa tre dùng 1 lần

390

IN BAO ĐŨA NHÀ HÀNG

Bao đũa nhà hàng

199

In Bao Tăm Nhà Hàng

In Bao Tăm Giá Rẻ

90

IN KHĂN LẠNH

In khăn lạnh

600

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Khăn lạnh nhà hàng

650