DANH MỤC SẢN PHẨM IN ẤN BAO ĐŨA- CATALOGUE - KHĂN LẠNH...

SẢN PHẨM THIẾT KẾ IN ẤN THEO YÊU CẦU NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In bao vỏ đũa

200

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa dùng 1 lần

390

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In khăn ướt

550

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa ăn 1 lần

400

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In menu

35,000

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Muỗng gỗ dùng 1 lần

1,000

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

In vỏ hộp đồ dùng khách sạn

900

ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

Đũa tre dùng 1 lần

390

IN BAO ĐŨA NHÀ HÀNG

Bao đũa nhà hàng

199

In Bao Tăm Nhà Hàng

In Bao Tăm Giá Rẻ

90

IN KHĂN LẠNH

In khăn lạnh

600